אודות Coface

תמצית דוחות הקבוצה

תוצאות לשנת הכספים 2022: הכנסה נטו ברמת שיא של 283.1 מיליון יורו ויחס תשלום של 80%

מחזור: 1,812 מיליון יורו, עליה של 13.4% לפי שער חליפין ופרימטר קבועים ועליה של 15.6% על בסיס דיווחים.
פרמיות ביטוח האשראי המסחרי עולות ב-14.4% עקב פעילות גבוהה של לקוחות בסביבה שעודנה אינפלציונית.
שימור הלקוחות נמצא ברמות שיא (92.9%); התמחור בירידה (3.0%-) בהתאמה לתשעת החודשים הראשונים של 2022.
ההכנסות בתחום המידע העסקי עלו ב-11.6% לפי שער חליפין קבוע, וב-13.1% לפי היקף מלא; עליה כוללת של 10.0%.
יחס ההפסדים נטו עמד על 36.0%, עליה של 2.7 נקודות; יחס משולב נטו 64.9%, עליה של 0.3 נקודות מול 2021 (עליה של 10.4 נקודות אם לא מחשיבים את השפעת התכניות הממשלתיות ב-2021).
יחס ההפסדים ברוטו עלה ב-9.8 נקודות ועמד על 31.2%, עם המשך נרמול סביבת הסיכונים.
יחס העלויות נטו ירד ב-2.5 נקודות והגיע ל-28.8%, מה שמשקף המשך מינוף תפעולי חיובי ועמלות גבוהות על ביטוח משנה.
היחס המשולב נטו ברבעון הרביעי של 2022 היה 68.2% עם יחס הפסדים נמוך מתמשך.
הכנסות נטו (מניית הקבוצה) של 283.1 מיליון יורו, שמתוכם 54.7 מיליון יורו ברבעון הרביעי של 2022. על בסיס שנתי RoATE1 של 15.6%.
הרווח למניה הגיע ל-1.89 יורו.
קופאס ממשיכה להיתמך על ידי מאזן סולידי:
יחס כושר פירעון משוער כ-201%, מעל הקצה העליון של טווח היעד (155% עד 175%).
הצעה לחלק דיבידנד למניה של 1.52 יורו המייצג יחס תשלום של 80%.
רכישה של Rel8ed, בוטיק ניתוח נתונים בצפון אמריקה.
* אלא אם צוין אחרת, השוואות השינויים מתייחסות לתוצאות כפי שהיו ב-31 במרץ 2021.
קסבייר דורנד מנכ"ל קופאס הגיב:
"הכלכלה העולמית הייתה חשופה לסיכונים רבים בסוף 2022, אך היא נהנתה מהתפתחויות חיוביות בלתי צפויות כגון פתיחתה מחדש של כלכלת סין וטמפרטורות גבוהות באופן יוצא דופן בתחילת החורף באירופה. מזג האוויר המתון ועקומת הביקוש הפחיתו את צריכת הגז הטבעי והורידו את עלויות האנרגיה של העסקים ומשקי הבית.
עם זאת, החדשות הטובות הללו לא עצרו את העלייה המתרחשת, כצפוי, בכמות הכישלונות העסקיים.
בסביבה מורכבת זו, הגיעה קופאס לתוצאות שיא, עם הכנסה נטו שעלתה ב-26% ל-283 מיליון יורו, כלומר תשואה שנתית על ההון העצמי העומדת על 15.6%.
אחוז שימור הלקוחות ונאמנות הלקוח שלנו הגיע גם הוא לרמות שיא. ביצועים אלה לא היו מתאפשרים לולא מחויבותם של כל עובדי קופאס לשרת את לקוחותינו.
2023 היא השנה האחרונה של התכנית האסטרטגית "לבנות כדי להנהיג". כבר השגנו – או שבקרוב נעבור – את כל המטרות שנקבעו בתכנית זו. בשנה החדשה ניישם גם תקני חשבונאות חדשים שיישומם דרש מאמצים ניכרים מצד הצוותים שלנו אך לא ישנה את האסטרטגיה או את מדידת הביצועים בהן אנו משתמשים.
תודות לסולידיות הרבה של המאזן שלנו, נציע באסיפה הכללית לחלק 80% מהכנסותינו נטו לבעלי המניות, בהתאם ליעדי התכנית האסטרטגית שלנו."
למעלה
  • English
  • Hebrew