חדשות פרסומים וארועים

פקטורינג

פקטורינג הוא למעשה מכשיר פיננסי יעיל ומתקדם המשמש כמעין אמצעי מימון נוסף לחברות ועסקים המעוניינים בפתרונות מימון חוץ בנקאי

עסקאות הפקטורינג משלבות בתוכן מספר יתרונות פיננסיים עבור חברות ועסקים רבים, כאשר בין היתרונות הבולטים ניתן למצוא:
  • סיכון מופחת - הספק למעשה מעביר לחברת הפקטורינג את הסיכון לאי-פירעון התשלום העתידי, כאשר חברות הפקטורינג הן אלו האחריות גביית התשלום במקרים של אי פירעון מצד נותן התשלום העתידי.
  • תזרים מזומנים - הספק מקבל לידיו את שווי התשלום העתידי במזומן (צ'ק בנקאי/העברה בנקאית/כסף מזומן) וכך הוא למעשה יכול לשפר בצורה משמעותית את תזרים המזומנים של בית העסק.
  • האשראי הבנקאי לא נפגע - לאורך כל ביצועה של עסקת הפקטורינג המיושמת אל מול גופי מימון חוץ בנקאי, האשראי הבנקאי העומד לרשות הספק נותר בעינו ואיננו מושפע בצורה ישירה או עקיפה מעסקת הפקטורינג.
  • הגדלת סעיף ההון העצמי - עסקאות הפקטורינג מאפשרות לספק ליהנות מהגדלה של סעיף ההון העצמי העומד לרשותו וזאת על חשבון הקטנת סעיף הלקוחות בדוחות הכספיים. כפועל יוצא מכך, הכסף המועבר לידי הספק באמצעות עסקאות פקטורינג איננו מופיע בדוחות הכספיים כחוב ו/או כהלוואה אותה הוא נטל ממקורות חוץ בנקאיים.
מכשיר פיננסי זה מאפשר לאותם עסקים וחברות לשמור על מסגרת תקציב מאוזנת מבלי לפגוע בסיכוני האשראי המוענקים על ידי המערכת הבנקאית.

השימוש באותם כספי מימון חוץ בנקאי המוזרמים לבית העסק או לחברה, מאפשרים למעשה הרחבת פעילות למטרות צמיחה כלכלית וכל זאת תוך תכנון מיטבי של תזרים מזומנים.

 

עסקאות פקטורינג – כיצד הן מיושמות בפועל?

עסקאות פקטורינג ידועות גם בשם ניכיון חובות מסחריים והן מיועדות לצמצום ימי האשראי אשר ניתנו לספק על ידי הגוף המשלם.

במסגרת עסקת פקטורינג, הספק "מוכר" למעשה את התשלום העתידי לחברת הפקטורינג וזאת בתמורה לקבלת שווי התשלום העתידי (במזומן) בניכוי עמלה הנגבית על ידי החברה.

גובה העמלה נקבע בין היתר בהתאם לגובה התשלום העתידי אשר ניתן לספק על ידי הגוף המשלם.

 

כיצד לבחור חברת פקטורינג?

על מנת ליהנות מכל היתרונות הפיננסיים הנלווים לעסקאות הפקטורינג ועל מנת להבטיח לעצמכם עסקת פקטורינג הוגנת ומשתלמת לאורך כל שלביה, אנו ממליצים לכם לבחון היטב את זהותו של הגוף הפיננסי החוץ בנקאי עמו אתם עתידים לבצע את עסקאות הפקטורינג השונות.

לצורך כך, אנו ממליצים לכם לבדוק את חוסנו הפיננסי של הגוף החוץ בנקאי, הניסיון המקצועי-מעשי העומד לרשותו בתחום, האישורים העומדים לרשותו לצורך ביצוע וניהול עסקאות פיננסיות חוץ בנקאיות, וכמובן, גובה העמלה הנדרשת מכם בעת ביצועה של עסקת פקטורינג בהיקף כספי כזה או אחר.

חשוב שתדעו שכל חברת פקטורינג הפועלת בתחום חייבת להחזיק ברשותה אישור לצורך ניהול עסקאותיה מטעם משרד האוצר וללא אישור זה היא איננה רשאית לבצע עסקאות חליפין כאלו ואחרות בתחום הפקטורינג.

למעלה
  • English
  • Hebrew