ההצעה שלנו

בקרה וניהול אשראי

בקרה וניהול אשראי מסחרי נדרשים כאשר על הפרק עומד אשראי מסחרי, Coface מספקת שירותי ניהול אשראי, בקרת אשראי ועוד מהמקיפים בישראל

חלק ניכר ממיליוני העסקאות המתבצעות מדי יום ויום מתבצע באשראי. רק מעט עסקאות מתבצע כיום בצורה של תשלום מזומן וכאשר מדובר בקשרים עסקיים (B2B), הרי שניתן לומר כי עסקאות בסגנון ה"שוטף פלוס" מהווים דרך מקובלת שאין בלתה.
העובדה כי עסקאות באשראי הן מעשה של יום ביומו מחייבת השקעה ניכרת למדי בבקרה. שוטף פלוס שלושים, שוטף פלוס שישים ואפילו שוטף פלוס תשעים - ללא בקרת אשראי, קל מאוד ליפול למלכודת שנקראת חובות מסופקים. ללא ביצוע ניהול אשראי רציני, קל מאוד להגיע למקומות רצויים אפילו פחות, המחוזות שנקראים חובות אבודים. בזכות כמה מנגנונים חשובים, ניתן לבצע בקרה וניהול אשראי באופן יעיל ואופטימלי. ניתן להגיע לכך באמצעות ליווי מקצועי מחברה מתמחה – Coface הפועלת במתן מידע, הקטנת סיכונים, סיוע בגבייה וביטוח אשראי לעסקים.
 
בקרה וניהול אשראי
 

בקרת אשראי, ניהול אשראי ודירוג סיכוני אשראי  – כדי להיות בטוח 

 
כאשר אנו מדברים על בקרת אשראי, ניהול אשראי מסחרי או אשראי לקוחות, אנו לא מדברים על מכירה ללקוח מזדמן, בכרטיס אשראי. אנו גם פחות מדברים על מכירה ללקוחות בעסק קמעונאי, בשיקים ובוודאי שאנו לא מתייחסים למכירות בסליקה מקוונת (כדוגמת פייפל). בקרה וניהול ובקרת אשראי נדרשים בראש ובראשונה כאשר על הפרק עומד אשראי מסחרי. הבקרה והניהול נדרשים לכל עסק שמבצע מכירות בהיקף ניכר מאוד, כשמולו לקוח עסקי שמהווה חלק ניכר ממחזור המכירות. מפחיד אפילו לדמיין מציאות שבה לקוח שכזה קורס. לקוח שמגיע לחדלות פירעון ולא יכול לעמוד בתשלומים של מאות אלפי שקלים, לפעמים גם מיליונים. הפתרון לכך מגיע בדמות ביטוח אשראי.
ביטוח אשראי מעביר את הסיכונים הכרוכים במתן אשראי לקוחות לחברת הביטוח. אשראי לקוחות שנכלל בפוליסה כבר לא יוכל להפוך כהרף עין לכדי חוב אבוד. גם אם יתרחש הגרוע מכל ואם לקוח או קבוצת לקוחות לא יוכלו לעמוד בתשלום, באה חברת הביטוח ונכנסת לנעלי החייב. חברת הביטוח תשלם את סך החוב, כולו או חלקו (בהתאם לתנאי הפוליסה). עניין הבקרה וניהול האשראי כאן מועמס במידה רבה על כתפי המבטחת. גופים כדוגמת Coface מתמחים בהערכת סיכונים עסקיים והתמחותם במכירת ביטוח אשראי נסמכת על אנליסטים, כלכלנים ומומחים אחרים הפרוסים בכל רחבי העולם.
 

שדרוג ניהול אשראי בחברה – קל מכפי שחשבתם

ניהול מערך גבייה איכותי וניהול סך האשראי בחברה עשוי להיות עניין סבוך, מורכב וכמובן גם יקר. אך ניתן לבצע את שדרוג ניהול האשראי בחברה בצורה קלה מכפי שחשבתם. Coface מספקת פתרונות מגוונים, ללקוחות עסקיים בעשרות ומאות מוקדים ברחבי העולם (כיום גם בישראל). על סמך יכולת לבצע דירוג סיכוני אשראי ללקוחות מרכזיים, ניתן לקבל החלטות מושכלות. כך ניתן להחליט למשל מה יהיה היקף המכירות המכסימלי בפעילות מול לקוח חדש. כך ניתן להחליט מה יהיה היקף ימי האשראי שמעניקים ללקוחות השונים.
יש לציין כי לא רק בהיבטים של ניהול סיכוני אשראי מהסוג הזה פועלת Coface. לעסקים המעוניינים בכך, קיימת אפשרות להעביר את מערך הגבייה לידיה של החברה המתמחה. ניתן להעביר חלק מפעילות הגבייה או לעשות שימוש בכלי גבייה נבחרים. ניתן להיעזר במומחיות ולקבל פתרונות גם אם נתקלים במשברים עמוקים שמעמידה בסכנה פעילות עסקית מול לקוחות מרכזיים.
באמצעות מערך משוכלל של מידע עסקי המגיע בזמן, באמצעות פוליסות ביטוח המותאמות למצבים משתנים הבקרה וניהול האשראי נעשים בצורה נכונה הרבה יותר. פוליסות אפשרויות מספקות כיסוי לפעילות בשוק המקומי ויש גם פוליסות לפעילות גלובלית, בעסקי הייבוא למשל. ניתן לשלב פתרונות אלה עם פתרונות מימון עסקיים מקובלים, כדוגמת פקטורינג או ניכיון חשבוניות.
למעלה
  • English
  • Hebrew