חדשות פרסומים וארועים

אשראי חוץ בנקאי

פוליסת ביטוח אשראי נועדה לאפשר לעסקים להתמודד עם אחד התרחישים הגרועים ביותר מבחינה עסקית

אם פניתם לבנק בבקשה לקבלת הלוואה עסקית וסורבתם, או שכבר ניצלתם את מלוא קו האשראי, עומדות בפינכם אפשרויות נוספות חלופיות.
מימון מקובל בבנקים או אצל ספקי מימון חוץ בנקאיים אפשרי גם בשיטות כגון ניכיון חשבוניות או פקטורינג.
ייתכן מאוד כי בטרם יסכימו לבצע עבורכם ניכיון חשבונית יהיה צורך להקים במקביל פוליסת ביטוח מסוג ביטוח אשראי.
 

ביטוח להתמודדות עם תרחישים עסקיים קשים

פוליסת ביטוח אשראי נועדה לאפשר לעסקים להתמודד עם אחד התרחישים הגרועים ביותר מבחינה עסקית.
מדובר בתרחיש שבו לקוח גדול, לפעמים גם מאוד מרכזי של ספק עסקי אינו עומד בתשלום. פוליסה כאמור מאפשרת המשך פעילות עסקית ללא חשש מחדלות פירעון, כאשר שירות נלווה שיכול להינתן מסייע ברמה הטקטית (אספקת מעטפת מידע לגבי לקוחות אפשריים או שווקי יעד).
חשובה גם העובדה כי פוליסת ביטוח אשראי יכולה להוות גם פתרון מימון חשוב. במציאות עסקית שבה פתרונות מימון חלופיים יכולים לגשר על פערים במתן אשראי, זהו עניין חשוב ביותר.
 
 

נכס עסקי שהופך לבטוחה

כיצד יכולה פוליסה לביטוח אשראי לשמש כתשתית לערוץ מימון נוסף?
על מנת להבין איך הדברים עובדים, נזכור כי ספקי אשראי באשר הם אינם מעניקים אשראי ללא הגבלה.
ספקי אשראי למיניהם, בין אם בנקים ובין אם חברות אשראי חוץ בנקאי, גם לא יעניקו אשראי ללא ביטחונות ראויים.
פוליסת ביטוח אשראי של חברה בעלת שם כדוגמת Coface יכולה לאפשר קבלת הלוואה על בסיס נכס עסקי בלתי וודאי – ההתחייבות הכספיות של לקוחותיכם כלפיכם. במילים אחרות, זהו מנגנון שבו חוב עסקי שאמור להיות משולם בעתיד הופך לבטוחה לקבלת אשראי עסקי.
 

פוליסה מוסבת מהווה – בטוחה למתן אשראי

חברות מימון ובנקאים נוהגים להעניק אשראי עסקי בכפוף לביטחונות מקובלים.
הביטחונות יכולים להיות שיעבוד על נכס (משרד, מפעל). הביטחונות יכולים להיות גם מסוג אחר, כדוגמת ערבות אישית או ערבות בעלים.
במקרה שלנו מדובר בבטוחה פיננסית המאפשרת למבוטח לקבל קו אשראי נוסף מהבנק או אפשרות לניכיון חשבוניות (פקטורינג
הרעיון הוא כזה: על מנת שניתן יהיה לגייס אשראי, בין אם לצורך מימון הון שוטף, בין אם לצורך הרחבת פעילת עסקית, קידום ושיווק או כל דבר אחר, רוכשים פוליסת ביטוח אשראי.
את הפוליסה מסבים לטובת ספק המימון, לדוגמא הבנק או החברה שעוסקת בניכיון חשבוניות (פקטורינג).
ההסבה של הפוליסה לטובת צד שלישי הינה בעלת ערך כלכלי. אם ייווצר מצב שבו בעל החוב לא ישלם, מהווה הפוליסה המוסבת בטוחה.

להצליח – גם במציאות עסקית סוערת

יש לציין כי בשיטות כדוגמת פקטורינג, מצליחים גורמים עסקיים לבטל חלק מאלמנט הסיכון הכרוך במכירות באשראי. פוליסות הביטוח מאפשרות הקטנה נוספת של אלמנט הסיכון, כאשר שירות נוסף המוצע על ידי Coface ומתאים ללקוחות עסקיים הינו שירות גביית חובות עסקיים.
בזכות גיוון מקורות המימון ובזכות הקטנת אלמנט הסיכון העסקי, ניתן להצליח גם במציאות כלכלית ועסקית סוערת ורבת תהפוכות.
למעלה
  • English
  • Hebrew