ההצעה שלנו

ביטוח אשראי

ביטוח אשראי לעסקים הינו מוצר ביטוחי ייחודי הנועד לגדר סיכונים עסקיים לחברות המספקות שירותים וסחורות באשראי.

מדוע מומלץ לעשות ביטוח אשראי?

מכירה באשראי כמוה כמתן הלוואה. בתמורה לטובין או שירות, נוצרת התחייבות של הלקוח להסדיר את התשלום בנקודת זמן ידועה. לפעמים התשלום נועד להיפרע לשיעורין ולפעמים בתשלום אחד אולם דבר אחד תמיד מתקיים – אף פעם אין וודאות מוחלטת כי התשלום אכן יפרע במועד ותמיד יש סיכון כי התשלום כלל לא יפרע.
לקוח שנקרא לקשיים בשל מצוקה תזרימית, חברה שנסגרה בשל אי כדאיות כלכלית, אפילו מעילות – כל אלה יכולים לגרום לכך כי התחייבות עסקית מופרת. במילים אחרות – סכום של כסף, בשקלים, בדולר, באירו או בכל מטבע אחר שאמור היה להוות הכנסה עסקית מתפוגג ונעלם. למצב כזה ניתן לקרוא חדלות פירעון והחוב נעשה באחת לחוב אבוד. עסק שמתמודד עם חובות אבודים עלול לספוג מכה קשה ואף לקרוס. לכן, בדיוק כפי שהבנקים לא יעניקו הלוואה ללא יצירת בטחונות מספקים, כך ראוי גם בעסקים. ביטוח אשראי מהווה רשת ביטחון חיונית
 

ביטוח אשראי לעסקים -הרבה יותר מביטוח

חשוב לדעת כי ביטוח אשראי לעסקים מהווה למעשה הרבה יותר מביטוח. הסכם הביטוח, כלומר הפוליסה, יכול לציין סוגים שונים של כיסויים אך השירות שניתן על ידי המבטח יכול להיות מקיף יותר. הביטוח יכול לכסות הפסדים מפעילות עסקית מול לקוח אחד. הביטוח יכול לכסות הפסדים מפעילות עסקית מול כמה וכמה לקוחות. ניתן לרכוש פוליסה המבטחת חלק מהאשראי העסקי, כך שלמעשה המבוטח והמבטח מתחלקים ביניהם בהפסד במידה ונוצר חוב מסופק שהופך לחוב אבוד.
 
ביטוח אשראי לעסקים
 
 
 
שירות חשוב שמספקים מבטחי אשראי הינו ביצוע בדיקת נאותות וביצוע חקירות עסקיות ואספקת מידע עסקי. כך למשל אם רוצים לחתום על חוזה עסקי, ניתן לקבל מידע לגבי היסטוריית האשראי של הלקוח. ניתן לקבל מידע על שווקים רצויים או ענפים, מקומיים או גלובליים. ניתן לקבל תסקירים וניתוחים של מומחים ואנליסטים שמסייעים לקבל החלטות עסקיות מושכלות.
 

ביטוח אשראי בישראל 

גם לישראל הגיעה הבשורה ששמה ביטוח אשראי. פעילות של חברה בינלאומית מובילה Coface המחזיקה נציגות בעשרות מדינות כוללת מעטפת שנועדה להביא להקטנה ואף ביטול של סיכונים מסחריים. הקטנת הסיכונים נעשה על בסיס ביטוח אשראי המותאם אישית לכל לקוח, בהתאם לאופי פעילותו (בשוק המקומי או הבינלאומי) ובהתאם לסוג הכיסוי הרצוי.
למעלה
  • English
  • Hebrew